Gmina Labunie  
Gmina Labunie
Gmina Labunie
..:: Witamy na stronie Gminy Łabunie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią serwisu ::..
Gmina Labunie
Gmina Labunie Gmina Labunie Gmina Labunie
Gmina Labunie

Ważne Linki

Szukaj w GoogleBramka SMS

Gmina Labunie
Formularze Drukuj

 

Urząd Stanu Cywilnego:

 Podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
  Wniosek o uzupełnienie lub sprostowanie treści aktu stanu cywilnego
  Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego
  Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
  
  
 
Dowody osobiste:

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego (proszę drukować dwustronnie)
  Informacja dotycząca unieważniania dokumentów tożsamości oraz Systemu Dokumenty Zastrzeżone
 
Ewidencja ludności:
  Podanie o wydanie poświadczenia aktualnego zameldowania
  Zgłoszenie pobytu stałego 
  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
 
Ochrona środowiska:
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
 
Rolnictwo:
  Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na uprawę maku
 
Budownictwo:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabunie

 

Podatki:
  

Formularze podatkowe plik zawiera:

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
 • Dane o nieruchomościach ZN-1/A
 • Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B
 • Deklaracja na podatek rolny DR-1
 • Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
 • Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A
 • Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B
 • Deklaracja na podatek leśny DL-1
 • Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
 • Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A
 • Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

 Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
 
Załącznik do Deklaracji DT-1
 

Zabytki:

 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

Rozliczenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub prace budowlane przy zabytku

 
Oświata i edukacja:
  Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego / zasiłku szkolnego (NOWY!!!)
 

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (składany przez pracodawcę)

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
 
Działalność gospodarcza:

Oświadczenie o wartości sprzedaży w danym roku poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wraz z załącznikami (CEIDG-1) (wersja 1.0.6)


Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG-1) (aktualizacja: 13 maja 2014 r.)

   

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie stałe lub sezonowe (gospodarstwa agroturystyczne)

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług w innych obiektach świadczących usługi hotelarskie (gospodarstwo agroturystyczne)

 
Użytkowanie wieczyste:
   Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działek
   Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału działki
   Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 
 Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności NOWY!!!


Gmina Labunie

Org. pozarządowe

Dokumenty
KGW
OSP
Stowarzyszenia

Polecamy Strony

 


Gmina Labunie