Gmina Labunie  
Gmina Labunie
Gmina Labunie
..:: Witamy na stronie Gminy Łabunie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią serwisu ::..
Gmina Labunie
Gmina Labunie Gmina Labunie Gmina Labunie
Gmina Labunie

Ważne Linki

Szukaj w GoogleBramka SMS

Gmina Labunie
GOPS Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łabuniach


Łabunie ul. Orzechowa 10   
22-437 Łabunie

 

Tel/fax:
(84) 611 30 08

e-mail:

 

godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 15:00

 

 
 
 Pracownicy:

Kierownik:
  • Anna Syska
 
Główny księgowy:
  • Iwona Kowalska
 
Starsi specjaliści pracy socjalnej:
  • Anna Bajaka
  • Barbara Wilk
 
Specjaliści pracy socjalnej:
  • Justyna Żuk
  • Agnieszka Furmańczuk
 
Konsultant d/s świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego:

  • Anna Szostak
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Celem działań GOPS jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem GOPS jest wsparcie osób i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia  niezbędnych potrzeb bytowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka . GOPS podejmuje działania mające na celu życiowe usamodzielnienie osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem.

Najczęstszymi przyczynami korzystania przez mieszkańców gminy ze świadczeń pomocy społecznej są : ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie oraz alkoholizm. Osoby kwalifikujące się do świadczeń finansowych i rzeczowych z pomocy społecznej muszą spełniać ustawowe przesłanki tzn. kryterium dochodowe zawarte w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz pozostawać w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodów wymienionych w art. 7 ustawy.

Poza wsparciem materialnym mieszkańcy gminy mogą otrzymać w GOPS, niezależnie od sytuacji dochodowej, pomoc w formie pracy socjalnej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 
Gmina Labunie

Org. pozarządowe

Dokumenty
KGW
OSP
Stowarzyszenia

Polecamy Strony

 


Gmina Labunie